Certificirani smo za provođenje Tomatis terapije od strane TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., krovne organizacije za edukaciju stručnjaka u provedbi Tomatis metode:

NeuroLab - Psychologist Andrea Retih - Našice - Tomatis 

Tomatis terapija ili APP= audio-psiho-fonologijaTomatis terapija, nazvana po francuskom liječniku, otorinolaringologu i znanstveniku dr. Alfredu Tomatisu, predstavlja inovativan pristup neurosenzorne stimulacije s ciljem poboljšanja slušnog funkcioniranja i poticanja kognitivnog i motoričkog razvoja.

Ova terapija se temelji na ideji da je slušni sustav (vestibulum i pužnica, odnosno uho u cjelini) ključan za razvoj mozga te da se može koristiti kako bi se potaknula promjena u slušno-govornoj obradi informacija i komunikaciji.


Dr. Tomatis iznio je tezu da čovjek može dobro ČUTI, ali da može loše SLUŠATI.     Što to znači?

Razlika između “čuti” i “slušati” leži u načinu i pažnji koju posvećujete zvuku ili zvukovima: 

 “Čuti” se odnosi na fiziološki proces u kojem zvuk ulazi u uho i registrira se u slušnom sustavu. To je pasivno iskustvo koje se događa automatski kad nam uši nisu začepljene ili nam slušni aparat nije oštećen.  Možete “čuti” zvukove oko sebe bez da za to posebno obraćate pažnju. 

“Slušati” se odnosi na aktivno usmjeravanje pažnje prema zvuku ili zvukovima. To uključuje svjesno koncentriranje na ono što čujemo i obraćanje pozornost na detalje, značajke ili poruku koju zvuk nosi. Slušanje zahtijeva pažnju i angažman. Kada slušamo nešto, aktivno se trudimo razumjeti ili interpretirati zvuk, bilo da se radi o razgovoru, glazbi ili bilo kojem drugom zvuku. 

Dakle, osnovna razlika je u pažnji i svjesnom angažmanu. Čujemo zvukove oko sebe bez obzira na to želimo li ili ne, dok slušamo zvukove kada se aktivno usmjerimo prema njima i pokušavamo razumjeti njihovu suštinu ili značenje. Stoga je slušanje kompleksna kognitivna aktivnost koja uključuje više regija mozga kako bi se procesuirala i interperetirala poruka. 

Slušne distrozije nastaju onda kada mozak zanemaruje one informacije koje su važne i korisne za komunikaciju i učenje. 

Stoga je ova vrsta terapije usmjerena na poboljšanje procesuiranja informacija u mozgu, ne na poboljšanje sluha. 


UHO kao organ izložen je stimulaciji 24/7 i 70% ukupne stimulacije mozga dolazi iz uha. Uho je kao organ zadužen za auditornu i motoričku funkciju jer je povezan s nekoliko regija mozga (temporalni režanj, prefrontalni režanj, limbički sustav i mali mozak).

Stoga unutarnje uho prima informacije i šalje ih u nekoliko različitih regija mozga koje su zadužene za jezik, pamćenje, pažnje, emocionalnu regulaciju i motoričku funkciju.

U Tomatis metodi se uvijek stimulira vestibularni sustav i pužnica i posljedično to utječe na promjene u senzo-motornoj integraciji, koritikalnoj pobuđenost i izvršnim funkcijama, finoj i gruboj motorici, pažnji i radnom pamćenju, emocionalnoj regulaciji, govoru, pisanju, čitanju i glazbenim sposobnostima (pjevanje i sviranje).

Tomatis metoda se ne svodi na puko preslušavanje klasične glazbe. Glazba u ovoj vrsti terapije je samo medij koji je podložan modifikacijama, različitim načinima filtracije frenkvencijskih rangova, koje su najvažnija stavka tretmana. Tehnički se može slušati bilo koja vrsta glazbe, a koja je modificirana po načelima Tomatis tretmana. Odabrana je klasična glazba, najviše Mozartova, zbog toga što je melodična, ekspresivna, uključuje širok spektar žanrova te je univerzalna među kulturama. Također, zbog specifičnosti postupka modifikacije koji ponekad može biti teže slušljiv, a prijeko potreban je za tretmanski rad, ova vrsta glazbe omogućuje što ugodnije moguće slušanje tijekom terapije.


Tehnološki Aspekti Tomatis Terapije

Tomatis terapija kombinira naprednu tehnologiju s principima zvuka i neuroplastičnosti mozga.  Ključni tehnički elementi uključuju: 


1. Audio programe: 

Glavna komponenta terapije su posebno dizajnirani audio programi. Ti programi koriste napredne algoritme za stvaranje zvučnih sekvenci koje variraju u tonu, ritmu i frekvencijama. Na taj način je glazba koja se sluša modificirana i čini jedan od temelja terapijske učinkovitosti. Programi se modificiraju u skladu s profilom osobe koja započinje tretman ovisno o tome da li su prisutne poteškoće većim dijelom povezane s vestibularnim sustavom ili pužnicom. 

2. Slušalice:  

Osobe koriste visokokvalitetne slušalice koje pružaju precizan prijenos zvuka. Zvuk se provodi kroz dva kanala- putem koštane provodljivosti vibracijama preko kosti lubanje direktno u unutarnje uho i kroz zračnu provodljivost (klasičnim putem). Koštana provodljivost zvuka je 10 puta brža od zračne provodljivosti i time priprema mozak za informacije koje će dobiti putem zračne provodljivosti. Poanta toga je da se mozak pripremi primiti informacije bez uključivanja emocionalne pobuđenosti. Koštana provodljivost zvuka najavljuje mozgu kakvu će infomaciju primiti putem zračne provodljivosti. 

Evo nekoliko glavnih načina modificiranja glazbe u Tomatis metodi: 

1. Filteri visokih i niskih frekvencija: Glazbu se može modificirati tako da se filtriraju visoke ili niske frekvencije. To može pomoći u naglašavanju određenih frekvencijskih područja i poboljšanju percepcije tih frekvencija. 

2. Vremenska kompresija i ekspanzija: Glazbu se može ubrzati ili usporiti kako bi se promijenila percepcija ritma i tempa. Ovo može utjecati na emocionalni doživljaj glazbe i pomoći u stimulaciji slušnog sustava. 

3. Modulacija slušanja: Tomatis metoda često uključuje modulaciju glazbe s posebnim uređajima koji variraju ritam i frekvencije. Ovo potiče mozak da se prilagodi promjenama u zvuku i poboljšava slušne vještine. 

4. Izolacija uha: Ponekad se koristi izolacija jednog uha kako bi se stimuliralo drugo uho. Na primjer, zvuk može biti usmjeren prema jednom uhu dok se drugo privremeno izolira slušalicama. 

5. Pojačavanje određenih zvukova:  Specifični zvukovi ili frekvencije mogu biti pojačani kako bi se istaknuli i poboljšala percepcija tih zvukova. 

Tomatis metoda je pogodna i za djecu i za odrasle. Ona predstavlja dopunsku tehniku u profesionalnim terapijama, učenju ili treningu te dodatno pojačava efekte ciljanih terapija. 

Tomatis terapija se primjenjuje za različite poteškoće i stanja, iako njezina učinkovitost može varirati od osobe do osobe.

Neki od poremećaja i teškoća za koje se Tomatis terapija može koristiti uključuju: 

1. Specifične teškoće učenja i govorno-jezične teškoće: 

Mnoge teškoće učenja imaju problem na neuro-biološkoj osnovi nastao u prenatalnom razvojnom periodu. Ova stanja uključuju disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, dispraksiju (specifični poremećaj u razvoju motoričkih funkcija), disfaziju (lakši oblici oštećenja govora i jezika). Tomatis terapija može pomoći kod specifičnih teškoća učenja na nekoliko načina: 

1. Poboljšava auditivno procesiranje: Tomatis terapija usredotočuje se na treniranje slušnih vještina i poboljšanje sposobnosti procesiranja zvuka. To može koristiti osobama s disleksijom i drugim poteškoćama u čitanju, jer poboljšava njihovu sposobnost razlikovanja i analiziranja zvukova u riječima. 

2. Razvija fonološke vještine: Fonološke vještine, koje uključuju razumijevanje zvukova u jeziku i njihovu vezu s pismom, ključne su za uspješno čitanje i pisanje. Tomatis terapija može pomoći u razvoju ovih vještina, što je posebno korisno za djecu s teškoćama u čitanju. 

3. Povećava pažnju i koncentraciju: Terapija može poboljšati sposobnost održavanja pažnje i koncentracije. To je korisno za osobe s ADHD-om ili drugim poremećajima pažnje koji imaju teškoća u usmjeravanju pažnje na školske zadatke.

4. Smanjuje stres i tjeskobu: Tomatis terapija može pomoći u smanjenju stresa i tjeskobe, što može biti korisno za učenike koji doživljavaju emocionalne izazove u vezi s učenjem. 

5. Poboljšava komunikacijske vještine: Terapija se može primjenjivati kako bi poboljšala komunikacijske vještine, uključujući razumijevanje govora, izgovor i artikulaciju. Važno je napomenuti da Tomatis terapija nije zamjena za tradicionalne metode obrazovanja i terapije. Umjesto toga, ona može biti korisna kao dopuna drugim intervencijama. 


2. Poremećaj pažnje/ hiperaktivni poremećaj: 

Specifična značajka pažnje jest selektivna pažnja odnosno proces kojim svjesno percipiramo samo mali dio mnoštva podražaja koji u određenom trenutku djeluju na naše osjetne organe, a ostatak uglavnom zanemarujemo.  Tomatis terapija može pomoći kod ADHD-a na način da: 

1. Poboljšava koncentraciju i pažnju: pomoću treniranja slušnih vještina i sposobnosti procesiranja zvuka. To može pomoći u poboljšanju sposobnosti održavanja pažnje i koncentracije na određenim zadacima ili aktivnostima. 

2. Smanjuje impulzivno ponašanje: koje je često prisutno kod osoba s ADHD-om. Poboljšanje pažnje može doprinijeti boljoj samokontroli i smanjenju impulzivnih reakcija. 

3. Poboljšava emocionalnu regulaciju: Osobe s ADHD-om često se suočavaju s emocionalnim izazovima. Terapija može pomoći u smanjenju stresa i tjeskobe te promicanju emocionalne stabilnosti. 


3. Pervazivni razvojni poremećaji: 

Odnose se na ozbiljne teškoće koje se javljaju u ranom razvoju, a manifestiraju oštećenja na području socijalnih interakcija, komunikacije i kognicije. Uključuju poremećaj iz autističnog spektra, Rettov poremećaj, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu, Aspergerov poremećaj. Neuronski krugovi koji povezuju uho s mozgom sadrže specifične neurone (motorne i senzorne) koji se zovu „zrcalni neuroni“ a imaju važnu ulogu u izgradnji socijalne kognicije kao i razumijevanju tuđeg emocionalnog stanja. Djelujući na te neuronske krugove, Tomatis metoda poboljšava komunikaciju, govor i kvalitetu socijalnih relacija te je manje agresije u interakciji. Također, metoda dovodi do normalizirane osjetljivosti na zvuk, smanjenih taktilnih obrana, veće tolerancije za različite teksture hrane i odjeće, veće pažnje na vidne i slušne podražaje. Pozitivna promjena u osobnom razvoju može uključivati veću fleksibilnost u rutini, smanjenje ponavljajućih ponašanja, manje tantruma i manje samoozljeđivanja.


4. Glazbena izvedba i izražavanje: 

Glazbenici i pjevači često koriste Tomatis terapiju kako bi poboljšali svoje glazbene sposobnosti i interpretaciju glazbe.


Ostala područja od utjecaja:

Neka od istraživanja utjecaja Tomatis metode na različite vrste poteškoća: https://www.researchgate.net/publication/289429392_Effect_of_Tomatis_method_on_cognitive_functions_in_children_with_speech_disorders

https://www.researchgate.net/publication/350620655_Tomatis_method_applied_in_the_diagnosis_and_speech_therapy

https://www.researchgate.net/publication/324928522_Prospective_conceptual_model_of_TomatisR_method_effects_on_students'_self-regulation

https://www.researchgate.net/publication/322057616_THE_USE_OF_TOMATIS_METHOD_TO_IMPROVE_STUDENTS'_LISTENING_SKILL

https://www.researchgate.net/publication/369807560_The_Possibility_of_Using_Audio_Therapy_of_A_Tomatis_in_Treatment_of_Epilepsy

https://www.researchgate.net/publication/26987904_Asperger_disorder_and_the_Tomatis_method_a_case-study_Lindi_Nel

https://www.researchgate.net/publication/287489621_The_Tomatis_Method_with_Severely_Autistic_Boys_Individual_Case_Studies_of_Behavioral_Changes


Tomatis terapija u NeuroLabu se provodi na način da, nakon inicijalne procjene stanja klijenta i napravljenog programa slušanja u trajanju od 14 dana, klijent iznajmljuje uređaj na dogovoreni period kako bi tretman slušanja mogao koristiti u udobnosti svog doma. Ciklusi slušanja traju u prosjeku po 14 dana u jednoj seriji slušanja s pauzama između. 


Ovisno o dobi i klijentovim slušnim kapacitetima, dnevno izlaganje programu slušanja varira od 40 minuta do 80 minuta slušanja. Svaki program je potrebno odslušati odjednom ili uz neku manju pauzu, ali zbog efikasnosti tretmana, preporuka je ne raditi pauze prilikom slušanja. 


NAPOMENA:

Uređaj se iznajmljuje za kućnu upotrebu. Prilikom davanja uređaja u najam potpisuje se ugovor te se ostavlja polog za slučaj oštećenja uređaja koji se vraća u cijelosti ukoliko oštećenja nema, odnosno od iznosa pologa plaća se trošak popravka ukoliko je potreban.